Föreläsningar

Vem är JAG? Föresläsning på konferensen Self Knowledge, Engelsbergs bruk, om buddhismens syn på jaget.

Hur är det att skriva om religion i sekularismens tidevarv? Föreläsningar på Södertörns högskola, medieprogrammet.

Vem är det som är vilseledd? Föredrag på Södertörns högskola om Eva Lundgrens Knutbykoden.

 

Extremistens hjärta. Föredrag om extremismens psykologi och socialpsykologi på seminarium om extremism på Avesta Herrgård, 2013

 

Föredrag och paneldebatter om sekterism. Bokmässan 2009.

Journalisten Anders Haag talar om Att vinna en tro och förlora sig själv. Föredrag på Natur och Kultur. Se klipp på You Tube.

Vad utgör en sekt? Föredrag om sektens natur inför skådespelare på Malmö stadsteater.

Om min syn på sekter. Föredrag för Föreningen Rädda Individen.

 

 

”Galningarnas midsommar.” Föredrag om mediernas bild av de psykiskt sjuka på Psykoterapimässan.

”Förvriden syn på de psykiskt sjuka?” Paneldebatt på Göteborgs universitet om mediernas bild av de psykiskt sjuka.