Föredrag

Under årens gång har jag hållit ett stort antal föredrag och föreläsningar. Nedan ger jag ett urval av dessa:

The Return of Consciousness. 2015 ordnade jag i samarbete med Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål och Axess en stor internationell konferens om medvetandet. Jag var moderator på konferensen och här kan ni se mitt inledningsanförande.

Hur är det att skriva om religion i sekularismens tidevarv? Föreläsningar på Södertörns högskola, medieprogrammet.

Extremistens hjärta. Föredrag om extremismens psykologi och socialpsykologi på seminarium om extremism på Avesta Herrgård.

Föredrag och paneldebatter om sekterism. Bokmässan 2009.
Journalisten Anders Haag talar om Att vinna en tro och förlora sig själv. Föredrag på Natur och Kultur. Se klipp på You Tube.
Vad utgör en sekt? Föredrag om sektens natur inför skådespelare på Malmö stadsteater.

”Galningarnas midsommar.” Föredrag om mediernas bild av de psykiskt sjuka på Psykoterapimässan.
”Förvriden syn på de psykiskt sjuka?” Paneldebatt på Göteborgs universitet om mediernas bild av de psykiskt sjuka.